Glasdagen 2014 – En bæredygtig fremtid med glas

Fremtidens anvendelse af glas -

Oplægsholderne kom da også hele vejen rundt om glasfaget. Glasforædling, byggeteknik, lovgivning, arkitektur, uddannelse og håndværk. Dagen var præget af et højt fagligt engagement, som tegner særdeles gode perspektiver for branchen. Alle indlæg bar præg af målsætningen om at producere, designe, bygge og uddanne det absolut bedste. Men som forudsætningen for at klare sig i den øgede konkurrence, står et klart krav om udvikling, øget ekspertise og kvalitet.

Denne forudsætning lå som den røde tråd i alle dagens indlæg. Per Sørensen, direktør i glasforædlingsvirksomheden BoGlas samt José Luis Ruiz de…► LÆS MERE

2014.06.27 af

Transparent Shelter

For at udvikle og -

Projektet Transparent Shelter begyndte som et konkurrenceprojekt om et design af et busskur helt i glas. Konkurrencen blev afviklet på platformen Innosite, et initiativ finansieret af Realdania og Energistyrelsen med det formål at skabe et aktivt innovationsmiljø i byggesektoren. Af de 227 indkomne designs udvalgte juryen projektet, ”Protected by Hands”, hvor det er lykkedes arkitekterne Borgos/Pieper at finde balancen mellem innovativt brug af glas, bygbarhed, funktionalitet og smukt design.

Fremtidens glaskonstruktioner og nye teknologier

Et væsentlig krav til designet har været inkorporering af diverse følgeteknologier så som belysning, infotavle og reklamer, som alle på bæredygtig vis skal hente strøm fra solceller…► LÆS MERE

2014.06.27 af

Workshop på Glarmesterskolen med Borgos/Pieper

Kort før juleferien, fik -

Selvom tågen, kulden og mørket kunne tage modet fra enhver, var der fra den 16. til den 18. december 2013, tændt op i glasovnen i værkstedet på Glarmesterskolen og det summede af forventninger hos godt 20 elever. Med udgangspunkt i et designoplæg fra Borgos/Pieper skulle eleverne i grupper udarbejde forskellige løsningsforslag på en selvbærende glasbænk.

Workshoppen startede med et oplæg fra arkitekterne, hvor Etienne Borgos og Nadine Pieper fremlagde deres vinderprojekt Transparent
Shelter – et kombineret vartegn og busskur til Glarmesterskolen. Transparent Shelter er udviklet til en idekonkurrence afviklet af Nordisk Center for Glas i
samarbejde med innovationsplatformen Innosite.dk i 2013.

Læs…► LÆS MERE

2014.02.18 af

PrisuddelingTransparent Shelter

Transparent Shelter konkurrencen er -

Dato:
28. Februar 2013, kl 15.00 – 18.00.
Sted:
Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K.
PROGRAM:
Rob Nijsse
Den hollandske glasekspert deler ud af sine erfaringer og viden om materialet glas og glaskonstruktioner.
AVPD
Få inspiration og nye syn på glas når den danske kunstgruppe AVPD fortæller om deres arbejde med glassets transparens og spejleffekter.
Prisuddeling
Annoncering af vinderne af Transparent Shelter
Udstillingsåbning
Vinderne udstilles i DAC&Cafe
Tilmelding gratis
2014.02.18 af

Konferencen “Fremtidens glasbranche”

Konferencen havde fokus på -

Den 3. oktober afholdtes konferencen “Fremtidens
Glasbranche” hvor EUCNVS, Forbundet 3F og Glarmesterlauget i Danmark havde inviteret en bred kreds af beslutningstagere i
glasbranchen. Formålet med dagen var at præsentere en række projekter, der
skal styrke glarmesteruddannelsen og glasbranchens vidensniveau og
udviklingspotentiale, og hermed sikre sig opbakning hen imod etableringen
af et Nordisk Center for Glas II.

2012.10.17 af